Nutrició i Dietètica Humana

Entenem l’alimentació com un sistema en què intervenen les reaccions metabòliques, les fases hormonals, les necessitats psiconutricionals i les relacions socials.


Partint d’un estudi personalitzat, elaboro un pla alimentari adequat a la constitució i als desequilibris que cal reajustar.

 

Quan la constitució està en desequilibri ens trobem amb diferents problemes de salut (diabetis, colesterol, inflor abdominal, sinusitis…); per aquest motiu, és de vital importància harmonitzar el sistema.


Sovint, però, el camp emocional té un gran protagonisme en els símptomes generats; per això en alguns casos és necessari treballar les emocions per restaurar la salut.


L’estudi constitucional em permet observar les tendències orgàniques afectades:
-Valoració dels aliments perjudicials que inflamen o debiliten l’organisme.
-Valoració de les vitamines, minerals, oligoelements.
-Valoració de l’estat de la flora intestinal i els enzims digestius.
-Valoració de la vitalitat dels diferents òrgans.
-Valoració dels factors emocionals vinculats al desequilibri.


Situacions en què és d’utilitat aplicar un pla nutricional:
-Sobrepès i control del pes.
-Compulsions alimentàries i desorganització nutricional.
-Males digestions: acidesa, digestió pesada, cremor d’estómac.
-Regulació intestinal: restrenyiment, diarrea, gasos, inflament abdominal.
-Migranyes d’origen digestiu.
-Retenció de líquids i/o sensació d’inflamació.


Plans depuratius: en cas d’inflamacions articulars, recuperació de les festes o àpats importants, depuració estacional, restrenyiment, cansament…


Dietes especialitzades per a esportistes o altres necessitats nutricionals.

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio Recomendar esta página Recomendar esta página
Avis legal: Tots els continguts, textos, imatges i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació i, per tant, estan protegits pels drets dePropietat Intel·lectual i Industrial. En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens proporcioni a través de la present pàgina seran tractades amb absoluta confidencialitat i s'incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, respondre les seves sol·licitudsd'informació, així com remetre-li informació referent als nostres productes i serveis, inclusivament per mitjans electrònics. En qualsevol cas podrà exercir els drets d'accés rectificació,cancel·lació i oposició previstos a la llei dirigint-se a Pere Planas Camps, C /Albi, 19 bxos de Girona, o a la direcció de correu eletrònic ctpereplanas@gmail.com adjuntant una còpia del seu DNI.