Nutrició i Dietètica Humana

 

La nutrició és una part importantissima i te uns efectes molt rellevants en la nostra salut i d’equilibri del benestar.

 

Alimentar-se correctament no és sinònim de fer dieta, com molts ens pensem, és simplement prendre conciència d'adquirir uns hàbits alimentaris adaptats a cada persona i no caiguem en error de generalitzar, perquè tothom te necessitats diferents

 

T’oferim un servei amb una terapèuta especialitzada en reducació alimèntiaria des de fa 10 anys en la consulta privada elaborant plans nutricionals personalitzats i treballant per millorar la salut tan física com emocional de les persones.

 

Gràcies als estudis complementaris com la titulació en Medicina Tradicional Xinesa- Acupuntura i kinesiologia ha pogut treballar la salut des d’una forma molt més globalitzada recollint des dels factors nutricionals fins als factors més emocionals i constitucionals (tendències genètiques).

 

Així el teu pla nutricional constarà en l’estudi i treball de:

- Constitució biològica treballant per enfortir els organs dèbils que dificulten el benestar (Ex: Constitució hepàtica fent que el fetge es carregui fàcilment i necessitant una depuració hepàtica amb més freqüència)

-  Estudi de les diferents vitamines i minerals en dèficit

-  Estudi de la flora intestinal que afecta directament al nostre estat  

    psicològic (si ens sentim pesats d’abdomen ens notem cansats i  

    desanimats...)

-    Valoració enzimàtica del sistema digestiu 

-    Estudi dels aliments que inflamen el cos 

-    ....

L’objectiu d’aquest Pla Nutricional Personalitzat és saber l’alimentació ideal, enfortir els organs amb tendència a debilitar-se i reforçar al màxim el sistema immunològic i digestiu per tal d’evitar o disminuir desequilibris.

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio Recomendar esta página Recomendar esta página
Avis legal: Tots els continguts, textos, imatges i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació i, per tant, estan protegits pels drets dePropietat Intel·lectual i Industrial. En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens proporcioni a travésde la present pàgina seran tractades amb absoluta confidencialitat i s'incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, respondre les seves sol·licitudsd'informació, així com remetre-li informació referent als nostres productes i serveis, inclusivament per mitjans electrònics. En qualsevol cas podrà exercir els drets d'accés, rectificació,cancel·lació i oposició previstos a la llei dirigint-se a Pere Planas Camps, C /Albi, 19 bxos de Girona, o a la direcció de correu eletrònic ctpereplanas@gmail.com adjuntant una còpia del seu DNI.